Mới nhất: Chúng tôi rất chuyên nghiệp trong tất cả các loại sản phẩm công nghiệp,chẳng hạn như PVC tự dính vinyl,tầm nhìn một cách,phim cán lạnh,PVC biểu ngữ flex,Máy in phun, mực máy in,màn hình,vv.

Ứng dụng

Công ty chúng tôi đang cung cấp các loại vật liệu in ấn quảng cáo,cuộn lên màn hình,tác phẩm in ấn và dịch vụ thương mại như lĩnh vực sau.

Hình dán ô tô

cửa sổ trang trí

frontlit hộp đèn

backlit hộp đèn

In phun

Cuộn Up Display